Pokrytie služieb Internetu paušálov OPTIK a HOME OPTIK

 

Pripojenie je dostupné na nasledovných adresách

 

Mesto Ulica Bytové domy / Rodinné domy
Skalica Pod hájkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40
Vajanského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
L. Svobodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46
Pelíškova 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Tehelňa 2, 4, 6
Dr. Clementisa,  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 67
Mazúrova 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19
Koreszkova 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
Športová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 52, 54, 56
Záhradná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lúčky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33 + ďalšie pripravujeme 4Q 2021
Hurbanova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Mallého 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41
Školská 21, 23, 25, 27, 29, 31
Horská 62
Hviezdoslavova 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16
Sudomerická 2, 4, 6, 8
Karvašova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
SNP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19a, 19b, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Doležalova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Šrobárova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Janšákova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Marešova celá ulica
F. K. Veselého 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Dr. J. Šátka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ľ. Nováka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Salajka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
K Baťáku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
P. Bunčáka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Hollého 1, 1A, 1B, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
Vinohradnícka 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Dr. Valacha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Obrancov Mieru 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Duklianska 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Nad Predmestím 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Slnečná 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28
Stračinská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Bajanova 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Predmestie 1, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95A, 95B, 95C, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Jednoradová 2, 4, 8, 8A, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Nešporova 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38
Šebestova 10
Antona Srholca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Pribinova 2, 4, 6, 8, 10, 12
D. Jurkoviča 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ,29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Zlodejovce celá ulica
Čulenova 1E, 1F, 2, 2B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56
Nádražná 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30A, 31, 35
Boorova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29
Potočná 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 + ďalšie pripravujeme 4Q/2022
Ružová 1A,, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 + ďalšie pripravujeme 2Q/2022
Gorkého pripravujeme 2Q/2022
Zápotočná 1, 3, 7 + ďalšie pripravujeme 3Q/2022
Kollárova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Jatočná pripravujeme 2Q/2022
Nám. slobody pripravujeme 3Q/2022
Krížna pripravujeme 2Q/2022
Pri pálenici celá ulica
Teslíkova celá ulica
Úprkova celá ulica
Cubínkova celá ulica
Dr. Viestovej celá ulica
Pod záhradami 2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Holíč D. Rapanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Hollého 137A, 137B
Hodonínska 15, 16
Jednoradová 15

Zobraziť miesto Blue Computers s.r.o. na väčšej mape

Aktualizované dňa 20.8.2021

Internet Home – bezdrôtové pripojenie rodinných domov

Pripojenie je možné v nasledovných lokalitách

Mesto
Skalica
Mokrý háj
Vrádište
Kátov
Holíč
Kopčany
Prietržka
Trnovec
Popudinské Močidlany
Chatárska osada Hájky

 

 

 

Internet – pripojenie panelákov metalickým káblom

Pripojenie je možné v nasledovných adresách v Skalici

Mesto Ulica Bytové domy
Skalica
Valy 1, 3, 5, 7