Pokrytie služieb Internet OPTIK / HOME OPTIK

 

>>>>

 

 

Pripojenie je dostupné na nasledovných adresách
Mesto Ulica Bytové domy / Rodinné domy
Skalica Pod hájkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40
Vajanského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
L. Svobodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46
Pelíškova 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Tehelňa 2, 4, 6
Dr. Clementisa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 67
Mazúrova 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19
Koreszkova 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
Športová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 52, 54, 56
Záhradná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lúčky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33
Hurbanova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Mallého 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41
Školská 21, 23, 25, 27, 29, 31
Horská 62*
Hviezdoslavova 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16
Sudomerická 2, 4, 6, 8
Karvašova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
SNP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19a, 19b, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Doležalova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Šrobárova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Janšákova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Marešova celá ulica, zatial nepridelené popisné čísla domov
F. K. Veselého 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Dr. J. Šátka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ľ. Nováka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Salajka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
K Baťáku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
P. Bunčáka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Hollého 1, 1A, 1B, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
Vinohradnícka 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Dr. Valacha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, parne cisla planujeme 4Q2021
Obrancov Mieru 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Duklianska 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Nad Predmestím 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Slnečná 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28
Stračinská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Bajanova 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Predmestie 1, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95A, 95B, 95C, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Jednoradová 2, 4, 8, 8A, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Nešporova 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38
Šebestova 10
Antona Srholca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Pribinova 2, 4, 6, 8, 10, 12
D. Jurkoviča 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ,29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Zlodejovce celá ulilca
Čulenova 2, 2B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56
Nádražná 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30A, 31, 35
Boorova pripravujeme
Ružová pripravujeme
Gorkého pripravujeme
Kollárova pripravujeme
Jatočná pripravujeme
Holíč D. Rapanta 1, 8 + ďalšie pripravujeme 3Q/2021
Hollého 137A, 137B
Hodonínska pripravujeme 3Q/2021

Zobraziť miesto Blue Computers s.r.o. na väčšej mape

Aktualizované dňa 28.2.2013

Internet Home – bezdrôtové pripojenie rodinných domov

 

Pripojenie je možné v nasledovných lokalitách
Mesto
Skalica
Mokrý háj
Vrádište
Kátov
Holíč
Kopčany
Prietržka
Trnovec
Popudinské Močidlany

 

 

 

Internet – pripojenie panelákov metalickým káblom

 

Pripojenie je možné v nasledovných adresách v Skalici
Mesto Ulica Bytové domy
Skalica
Dr. Clementisa 55
Mallého 28, 30, 32, 34
Valy 1, 3, 5, 7
Nádražná 2

 

 

* – OPTIK Internet na tejto adrese je poskytovaný s príplatkom 2€/mesiac s DPH.