Internet OPTIK - pripojenie činžiaku optickým káblom FTTB

Užívateľský program Popis služby Doplnkové služby Mesačný poplatok
OPTIK BASIC pripojenie do siete internet s celkovou maximálnou rýchlosťou 200M. ( 100M/100M s agregáciou 1:8 ) 10.99 €
OPTIK STANDART pripojenie do siete internet s celkovou maximálnou rýchlosťou 600M. ( 300M/300M s agregáciou 1:8 ) 14.99 €
OPTIK MAX pripojenie do siete internet s celkovou maximálnou rýchlosťou 1200M. ( 600M/600M s agregáciou 1:8 ) 19.99 €

dostupnosť pripojenia si môžte overit tu

 

Internet HOME OPTIK - pripojenie rodinného domu

Užívateľský program Popis služby Doplnkové služby Mesačný poplatok
INTERNET HOME OPTIK BASIC Optické pripojenie do siete internet technológiou GPON s celkovou maximálnou rýchlosťou 125M ( 100M/25M s agregáciou 1:20 ) 10.99 €
INTERNET HOME OPTIK STANDART Optické pripojenie do siete internet technológiou GPON s celkovou maximálnou rýchlosťou 350M ( 300M/50M s agregáciou 1:20 ) 14.99 €
INTERNETHOME OPTIK MAX Optické pripojenie do siete internet technológiou GPON s celkovou maximálnou rýchlosťou 700M ( 600M/100M s agregáciou 1:20 ) 19.99 €

dostupnosť pripojenia si môžte overit tu

 

Internet Home - pripojenie použitím antény určené pre rodinné domy

Užívateľský program Popis služby Doplnkové služby Mesačný poplatok
INTERNET HOME BASIC Pripojenie do siete internet s celkovou maximálnou rýchlosťou 12Mbitov ( 10M/2M s agregáciou 1:8 ) 12.99 €
INTERNET HOME STANDART Pripojenie do siete internet s celkovou maximálnou rýchlosťou 22Mbitov ( 20M/2M s agregáciou 1:8 ) 16.99 €
INTERNET HOME INDIVIDUAL Pripojenie do siete internet podľa požiadaviek zákazníka už od 20 €

dostupnosť pripojenia si môžte overit tu

 

Internet Garant - garantované pripojenie pre firmy a organizácie

Užívateľský program Popis služby Doplnkové služby Mesačný poplatok
Garant 2M/2M Širokopásmové pripojenie do siete internet s rýchlosťou 20M/20M bez agregácie 1x verejná IP adresa – statická kontaktujte nás
Garant 5M/5M Širokopásmové pripojenie do siete internet s rýchlosťou 50M/50M bez agregácie 1x verejná IP adresa – statická kontaktujte nás
Garant 10M/10M Širokopásmové pripojenie do siete internet s rýchlosťou 1000M/1000M bez agregácie 2x verejná IP adresa – statická kontaktujte nás
Garant individual Širokopásmové pripojenie do siete internet s individuálnou rýchlosťou podľa požiadaviek zákazníka > 1G/1G 2 a viac verejná IP adresa -statická kontaktujte nás

 

 

Doplnkové služby

Popis služby Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
Verejná IP adresa 0.00 € 5 €
Poplatok za dočasné prerušenie služby 3.32 €
Aktivačný poplatok IPTV 12 €
Poplatok za premiestnenie prípojky na inú adresu 9.98 €

 

 

Administratívne služby

 

Popis služby Jendnorazový poplatok
Poplatok za elektronickú upomienku1.) 0.00,-
Poplatok za upomienku I.2.) 3.32,-
Poplatok za upomienku II.3.) 8.30,-
Poplatok za predžalobnú upomienku 4.) 16.60,-
Poplatok za zrušenie zmluvy 16.60,-
Poplatok za neoprávnený servisný zásah/výjazd 6.64,-
Poplatok za servisný zásah/výjazd vyžiadaný zákazníkom 6.64,-
Poplatok za výmenu konektora RJ-45 u zákazníka ( vrátane použitého materiálu ) 6.64,-
Poplatok za znovupripojenie po odpojení z dôvodu neuhradenia záväzkov 6.64,-
Administratívna zmena v zmluve, zmena subjektu 3.32,-
Kópia faktúry alebo iného administratívneho dokladu 2.00,-
1.) Elektronická upomienka cez web aktivovaná 3 dni po splatnosti faktúry

2.) Upomienka I. zaslaná 7 dní po splatnosti faktúry – doporučene

3.) Upomienka II. zaslaná 14 dní po splatnosti faktúry – doporučene, doručenka

4.) Predžalobná upomienka zaslaná 30 dní po splatnosti faktúry – doporučene, doručenka

 

 

Vyjadrenia a vytýčenie existujúcich podzemných sietí spoločnoti Blue Computers s.r.o.

Spoločnosť Blue Computers s.r.o. poskytuje pre žiadateľov „Vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo existencii podzemných telekomunikačných sietí“ na základe žiadosti o vyjadrenie. Žiadosť je nutné poslať elektronicky na náš email, alebo poštou.

Každá žiadosť musí obsahovať:

  • identifikačné údaje žiadateľa alebo investora
  • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla
  • skrátenú projektovú dokumentáciu (situáciu) s označením záujmovej oblasti / časti

Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle cenníka spoločnosti Blue Computers s.r.o.

Cenník úkonov Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
Vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy,polyfunkcie
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní 50 € 10 € 60 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 30 dní 20 € 4 € 24 €
Poštovné náklady 3,00 € 0,60 € 3,60 €
Vyjadrenie pre inžinierske a dopravné stavby väčšieho rozsahu
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní 90 € 18 € 108 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 30 dní 20 € 4 € 24 €
Poštovné náklady 3 € 0,60 € 3,60 €
Vytýčenie
Vytýčenie sietí v teréne –
jeden pracovník za každú začatú hodinu
66 € 13,20 € 79,20 €
Vytýčenie sietí v teréne –
jeden pracovník za každú začatú hodinu –
do 3 pracovných dní od doručenia objednávky
80 € 16 € 96 €
cenník platný od 1.1.2021